วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดี กับสุดยอดครูอาชีวะ

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

“ขอแสดงความยินดี”

กับสุดยอดครูอาชีวะ เนื่องในโอกาสเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

บรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยป้ายแดง ในครั้งนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "wwam เดัยเทกนิคพีบูลมังก วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดี นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์ ในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการครู ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ด้วยความยินดียิ่ง www.pmtc.ac.th"