วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

PMTC GOOD TEAM วิทยา

Read more

ขอแสดงความยินดี กับสุดยอดครูอาชีวะ เนื่องในโอกาสเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลม

Read more

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PMTC GOOD TEAM

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

PMTC GOOD TEAM      

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การหยุดเรียนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more