ประกาศเชิญชวนสาธารณเสนอแนะวิจารณ์ ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

-ประกาศเชิญชวนสาธารณ

Read more

ร่างประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ร่างประกาศราคาซื้อคร

Read more

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 

-รายละเอียดคุณลักษณะ

Read more