พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปืดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more