อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567

11 เมษายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เปิดโครงการ อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 ได้รับเกียรติจาก นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ โดยมีว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

จากนั้นประธานในพิธีรับมอบน้ำมันเครื่อง และน้ำดื่มจากผู้สนับสนุนอาชีวะอาสาฯ และมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุน อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ปั๊มน้ำมัน PT วรรณศักดิ์ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งการบริการอาชีวะอาสา จะเปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2567 เริ่มเวลา 08:00 น. ถึง 20:30 น.