แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายวินัย ศรีแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายธนกฤต ทองประสม

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน