วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดี

PMTC GOOD TEAM

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดีกับ “ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ด้วยความยินดียิ่ง