วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุน เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ (ทาสีอาคารเรียน) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

PMTC GOOD TEAM

12 เมษายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุน เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ (ทาสีอาคารเรียน) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา สายเสนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร) เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ (ทาสีอาคารเรียน) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน นักเรียน นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกคน สำหรับยอดทำบุญในกิจกรรม “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา” วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ในครั้งนี้