วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

PMTC GOOD TEAM

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

📌20 มี.ค. 67 : ซ้อมย่อย มอบประกาศนียบัตร

📌21 มี.ค. 67 : ซ้อมใหญ่ มอบประกาศนียบัตร

📌23 มีนาคม 2567 : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ณ ศาลาประชาธิปไตย วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร