วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ยินดีต้อนรับ

นายสถิตย์ เทศาราช

เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ