วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดี กับสุดยอดครูอาชีวะ

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

“ขอแสดงความยินดี”

กับสุดยอดครูอาชีวะ เนื่องในโอกาสเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นายเสกสรรค์ สิงทิศ

ในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการครู ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ด้วยความยินดียิ่ง