วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดี กับสุดยอดครูอาชีวะ

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

“ขอแสดงความยินดี”

กับสุดยอดครูอาชีวะ เนื่องในโอกาสเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นางสาวมลิวัลย์ จินตชิน

ในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการครู ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร

ด้วยความยินดียิ่ง