ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ปี 2567

11 เมษายน 2567 นางอรสา ขาวเหมือนเดือน ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ณ ปั๊มน้ำมัน PT วรรณศักดิ์ ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู นักศึกษา อาชีวะจิตอาสา ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะอื่น ๆ แก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่คิดค่าบริการ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำรถเข้ารับบริการได้กับโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 20:30 น. โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ