ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร