ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การหยุดเรียนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การหยุดเรียนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 และในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม