ประกาศซ่อมกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศซ่อมกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562