ขอแสดงความยินดี กับสุดยอดครูอาชีวะ เนื่องในโอกาสเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดี

กับสุดยอดครูอาชีวะ เนื่องในโอกาสเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ครูธนญชัย บุญเพิ่ม บรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย

ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ครูทักษพร จรลอง บรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยป้ายแดง ทั้ง 2 ท่านในครั้งนี้