ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัคเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more