เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ ๑๒ ออนไลน์)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ ๑๒ ออนไลน์)