วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

“PMTC GOOD TEAM”
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร มอบหมาย นายธงรบ เวฬุบับ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี