ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปืดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปืดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร