การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

PMTC GOOD TEAM
วันที่ 18 ม.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี