วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ครู อาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัย  เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร