ประกาศการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ประกาศการจัดการเรียน

Read more

ประกาศการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

ประกาศการจัดการเรียน

Read more

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศหยุดการเรียนในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดการจัดการเรียนชดเชยในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหยุดการเรียนใน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more