ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  ประกาศวิทยาลั

Read more

ประกาศการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ประกาศการจัดการเรียน

Read more

ประกาศการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

ประกาศการจัดการเรียน

Read more