ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  ประกาศวิทยาลั

Read more