ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การหยุดเรียนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

Read more