ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประกาศ รายชื่อผู้สมั

Read more

ประกาศ รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ รับสมัคร คัดเ

Read more

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุ

Read more

คณะผู้บริหาร คระครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์  คำมั่น รองผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร คระครู

Read more