ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

Read more