ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การหยุดเรียนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวด

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

รูปแบบรายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รูปแบบรายการปรับปรุง

Read more