“ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” สมทบทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา

PMTC GOOD TEAMวันที่ 2 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายธงรบ เวฬุบับ รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   YouTube ผ้าป่าเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร