โครงการอบรมพัฒนศัยกภาพผู้รียนด้านกรอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ)

ขอเชิญชวนนักเรียน นั

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประกาศ รายชื่อผู้สมั

Read more