ประกาศ รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ รับสมัคร คัดเ

Read more

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุ

Read more

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นหรือผู้จบปวช.3 จากวิทยาลัยฯ

แจ้งนักเรียน นักศึกษ

Read more