ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ MMAW PULSE และทิก DC INVERTER PULSE ๒ KHZ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more