โครงการ ทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายปัญญา ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคพิบูลมังสาหาร ทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร เนื่องในโอกาสโครงการ ทำบุญเลี้ยงพระ อาคารเอนกประสงค์ 2ชั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร