โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายปัญญา ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ภารกิจ คือ ๑. บริการตรวจซ่อม และยกระดับช่างชุมชน ๒. บริการสร้าง จัดสาน พรมเช็ดเท้า ๓. บริการพัฒนา ขายสินค้าออนไลน์ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านคำก้อม ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี