แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2664

วันที่ 27 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาสัยเทคนิคพิบูลมังสาหารพร้อมคณะผู้บริหาร ได้

เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2664 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ได้นำงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น 18 ชิ้น