แผนกวิชาโยธา

หัวหน้าแผนกช่างโยธา

นายธนวัฒน์ กิ่งแสง

หัวหน้าแผนกช่างโยธา