แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1นางสาวอัญชนา_มานะบุตร-หน_แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิติทัล

นางสาวอัญชนา มานะบุตร

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

download (1)

นางสาวรวิศิริกาญจน์ มาลา

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวจริยา-ฟุ่มแจ่ม-แผนกเทคโนโลยี-ธุรกิจดิจิทัล

นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวปริม อุปถัมภ์ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวปริม อุปถัมภ์

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0052

นางสาวอัญชลี ผาหยาด

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล