แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
EmbeddedImage

นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0052

นางสาวอัญชลี ผาหยาด

รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวรวิศิริกาญจน์ มาลา

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวจริยา-ฟุ่มแจ่ม-แผนกเทคโนโลยี-ธุรกิจดิจิทัล

นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวปริม อุปถัมภ์ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวปริม อุปถัมภ์

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล