แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0037

นางสาวทัศน์ญา ทองพิทักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายพุฒธิวัฒน์ ตามบุญ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์2

นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ

รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสวาท วิสัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0031

นางสาวปนัดดา อุ่นกาย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0066

นางสาวมลิวัลย์ จินตชิน​

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายพิพัฒนพงษ์ สุพรรณคำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์2

นายพิพัฒนพงษ์ สุพรรณคำ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

download (1)

นายสุรพงษ์ บุญเพิ่ม

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์