แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0025

นายนพพร ไกรยวงษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายกิตติพงษ์ หายเคราะห ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 2

นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสุชีวิน พุฒผา

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเกษอมร มิ่งขวัญ ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง 2

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง2

นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

download (1)

นายวัฒนา ศรีรารักษ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอนุวัฒน์ พุฒจันทร์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจตุพร โพธิ์ศรี แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง2

นายจตุพร โพธิ์ศรี

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง