วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารรับสมัครครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ

ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 3 อัตรา
ช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)