วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดี

 

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตตรี พันธ์เพ็ง ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ จังหวัดหนองคายการประกวดร้องเพลง ประเภทสากลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ครูผู้ควบคุม นายพิพัฒนพงษ์ สุพรรณคำ