ร่วมสืบประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ ศาลาประชาธิปไตย วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

PMTC GOOD TEAM
วันที่ 7 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายธงรบ เวฬบับ รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ ศาลาประชาธิปไตย วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  เพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร   YouTube ผ้าป่าเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร