รับมอบสินไหมทดแทน จากบริษัทสยามสไมล์ (ประเทศไทศ)กำจัด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร และผู้ปกครอง รับมอบสินไหมทดแทน จากบริษัทสยามสไมล์ (ประเทศไทศ)กำจัด จำนวน 100,000 บาท จากเหตุการณ์อุบัติเหตุเสียชีวิต จากรถยนต์ คือ นายณัฏฐกฤติ อุดมสาย นักศึกษาปวส. 2 สาขาวิชาไฟฟ้า