มอบวัสดุอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นำโดยนายปัญญา ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร มอบวัสดุอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยหน้ากากคลุมหน้า Face shield อุปกรณ์กดเจลล้างมือชนิดใช้เท้าสัมผัส และอ่างล้างมือชนิดใช้เท้าสัมผัส ให้แก่โรงพยาบาลตาลสุม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และวัดป่าปากโดม