มอบน้ำเปล่า หน้ากากอนามัย เพื่อให้จังหวัดใช้ในกิจการต้านภัยโควิด19

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค พิบูลมังสาหาร ร่วมอศจ.อุบลฯ นำโดย ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา นำคณะผู้บริหารในอศจ. อุบลฯ มอบน้ำเปล่า หน้ากากอนามัย เพื่อให้จังหวัดใช้ในกิจการต้านภัยโควิด19 และได้โอกาสแนะนำผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ว่าที่ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี