พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

PMTC GOOD TEAM

          บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565
          วันที่ 21 มีนาคม 2556 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการฯ นายธงรบ เวฬุบับ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้คณะครู นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร