ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันปลูกหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เนื้อที่โดยประมาณ 600 ตารางเมตร ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร