ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวะจังหวัด

วันที่ 25 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวะจังหวัดอุบลราชธานียิ่งวิทยาลัยได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดกลางเพื่อรับรางวัลพระชาชทานประจำปีการศึกษา 2564 โดยมิ ดร. นิรันด์ สมมุติ ผอ.วิทยาสัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ซึ่งผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทานประจำปี 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารได้เป็นตัวแทน ในระดับ อศจ.เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับต่อไป