ประชุมรับทราบนโยบายการดำเนินงาน MOE Safety Center

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมรับทราบนโยบายการดำเนินงาน MOE Safety Center ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Z00M ณ ห้องผู้อำนวยการฯวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร